VIDEONOVĒROŠANAS DATU APSTRĀDES PRIVĀTUMA POLITIKA

1. KĀDU KATEGORIJU PERSONAS DATUS MĒS IEVĀCAM UN KĀDĒĻ?
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai novērstu, kontrolētu un konstatētu noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz īpašumu un aktīviem (zādzības, vandālisms u.c.), kā arī lai aizsargātu personu būtiskās intereses, tostarp veselību un dzīvību., bet ne tikai, lai:
    • nodrošinātu drošību (klienti, darbinieki, dokumenti, informācija);
    • konstatētu privātīpašuma robežu pārkāpšanu, ielaušanos, zādzības, uzbrukumus, bojājumus, krāpšanu naudas darījumos un citas nelikumīgas darbības īpašumā un ārpus tā;
    • kontrolētu personu kustību, pulcēšanos un uzvedību, lai labāk pārvaldītu drošību un riskus;
    • noteiktu atbilstošu resursu sadalījumu situācijās, kad noziedzīga nodarījuma veikšana nav novēršama vai jau notiek;
    • izmeklētu incidentus.
 
Īpašuma un procesa pārvaldība
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai uzraudzītu īpašumu, piemēram, telpu un autostāvvietas stāvokli, avārijas izeju u.c. būtisku objektu pieejamību un procesus.
 
Juridisko pretenziju pārvaldība
Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai realizētu aizstāvību, formulētu un izvirzītu juridiskās prasības.

2. NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS IEVĀCAM PERSONAS DATUS?
Mēs vācam un apstrādājam personas datus izmantojot videonovērošanas kameras.

3. PERSONAS DATU IZPAUŠANA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM
Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, apsardzes uzņēmumiem. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Viņiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.  

4. KUR MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?
Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

5. CIK ILGI MANI PERSONAS DATI TIEK GLABĀTI?
Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, ja vien ieraksts nesatur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju. Šādā gadījumā ieraksts tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai.

6. JŪSU TIESĪBAS
Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Lūdzam ievērot, ka mūsu mērķis nav identificēt Jūs, ja tas nav nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai. Ja Jūs pieprasāt kādu šeit noteikto tiesību realizēšanu, lūdzam mums sniegt papildu informāciju, lai mēs spētu Jūs identificēt un atpazīt Jūs videonovērošanas ierakstos.

• Piekļuve personas datiem
Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītos personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

• Personas datu labošana
Lūdzam ievērot, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams labot personas datus. No 2018. gada 25. maija Jums ir arī turpmāk minētās tiesības. Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebilduši pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam. Lūdzam ņemt vērā, ka videonovērošanas rakstura dēļ mēs nevaram garantēt, ka Jūsu tiesības iebilst pret personas datu apstrādi īstenošana būs iespējamas pilnībā, jo datu vākšana notiek automātiski, un Jūs nevarēsiet izpildīt Jūsu uzdevumus vai saņemt pakalpojumus no mums bez kļūšanas par videonovērošanas objektu.

• Izdzēšana
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums izdzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam. Lūdzam ievērot, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams izdzēst noteiktas personas datus.

• Apstrādes ierobežojums
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam. Lūdzam ņemt vērā, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ mēs nevaram garantēt, ka Jūsu tiesību ierobežot personas datu apstrādi īstenošana būs iespējama pilnībā, jo datu vākšana notiek automātiski, un Jūs nevarēsiet izpildīt Jūsu uzdevumus vai saņemt pakalpojumus no mums bez kļūšanas par videonovērošanas objektu.


7. PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI ATBILDĪGĀ UZŅĒMUMA KONTAKTINFORMĀCIJA

AS "BAO", reģ. Nr. 40003320069
Juridiskā adrese: Celtnieku iela 3a, Olaines novads, Olaine, LV-2114
Tālruņa numurs:67442925
E-pasts: bao@bao.lv, bao.lv


Uzziniet vēl

Mājas lapu izstrāde: Aurum IT

Atkritumu izvešanas pieteikums

Atkrituma rediģēšana

Pēc pasūtījuma saņemšanas mūsu pārstāvis ar Jums sazināsies, lai precizētu atkritumu izvešanas detaļas.

Nosūtīt

Paldies! Jūsu pieteikums ir nosūtīts.

Jūsu pasūtījums nosūtīts! Uz Jūsu norādīto e-pasta adresi saņemsiet apstiprinājumu. Tuvākajā laikā mēs ar Jums sazināsimies!

Labi

Nosūtīt

Paldies! Jūsu pieteikums ir nosūtīts.